Свободные цены на поставку электроэнергии

Згідно із Законом “Про ринок електроенергії в Україні” постачання електричної енергії споживачам може відбуватися тільки від постачальників, що мають ліцензію на цей вид діяльності.

Будь-який споживач має право укласти договір поставки електрики відповідно до обраної ним комерційної пропозиції. Договір на постачання оформляється між споживачами електроенергії та постачальниками, передбачаючи поставки всього зазначеного обсягу енергії в певний період часу тільки зазначеним у договорі постачальником. Поставки в даному випадку пропонуються за вільними цінами на електроенергію

Якщо на постачальника покладено зобов’язання з надання універсальних послуг або постачання, це не впливає на права постачальника з надання вільних цін. 

Для гарантії постачання електричної енергії споживачам, постачальники здійснюють купівлю-продаж за двостороннім договором. Також можливі закупівлі на ринку «на добу вперед», на внутрішньодобовому ринку або на балансуючому ринку. Постачання електроенергії проводяться в строгому дотриманні правил роздрібної торгівлі. У договорі постачання прописуються права та обов’язки сторін, умови поставки. 

До моменту укладення договору постачальник зобов’язаний надати споживачеві всю необхідну інформації та розцінки, порядок виставлення рахунків, оплати і т. д.

Всі положення та умови, прописані в договорі, повинні бути максимально прозорими, викладеними зрозуміло для споживача, без будь-яких нюансів та недоліків, незрозумілих учасникам даного договору, які можуть перешкоджати виконання сторонами умов договору. 

У договорі не повинно бути пунктів, що перешкоджають споживачеві в зміні постачальника. А також не повинно бути санкцій, якщо дане право споживачем було здійснено. Інакше такий договір вважається недійсним. 

Перед підписанням договору постачальник повинен надати споживачеві приблизний примірник поставки на вивчення. 

Як правильно перейти до нового постачальника: керівництво для споживачів

  1. Якщо ви вирішили укласти договір з новим постачальником, то насамперед вам необхідно подати в обрану компанію заяву на приєднання, яка складається на основі умов, прописаних в комерційній пропозиції. Процес переходу починається відразу після того, як будуть отримані всі необхідні дані від споживача (ПІБ, виписка з ЄДР, копія довідки або виписки). Якщо їх виявиться недостатньо, то енергопровайдер про це додатково повідомить. Як правило, протягом дня клієнт отримує підтвердження про укладення з ним контракту на поставку електрики. Вся процедура зміни енергопостачальника не повинна займати більше 21-го календарного дня з моменту подачі заяви від клієнта.
  2. На наступному етапі розглядається можливість переходу до іншого постачальника електрики, передаються дані і змінюються записи в реєстрах. Весь цей процес забезпечують ППКО, ОСР та АКО.
  3. Не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення поточного договору, ваш поточний постачальник повинен буде виставити вам рахунок за електрику, на основі прогнозних даних комерційного обліку, які отримані у адміністратора. 
  4. Далі, в день приєднання до нового постачальника, ППКО в присутності клієнта знімає показання з АСОЕ або ЗВТ. Ці показники потрібні для коригування взаєморозрахунків між споживачем і попереднім постачальником, також вони вважаються вихідними даними для розрахунків з новою енергопостачальною компанією.

Після здійснення всіх вищеописаних процедур, постачання електрикою почнеться з дати, яка буде вказана в заяві про приєднання.