Загальний порядок зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії

Порядок звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії

Звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії проводиться шляхом повідомлення споживачем Постачальнику фактичного обсягу спожитої електричної енергії в розрахунковому періоді до 09:30 кожного 1-го числа місяця наступного за розрахунковим, в довільній формі.

В разі, якщо 1-ше число припадає на неробоче державне свято, звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії проводиться в день що слідує за святковим.

Рахунки за спожиту електричну енергію направляються в електронному вигляді на електронну адресу Споживача, зазначену в Договорі, за 1 днів до строку оплати. Оригінали рахунків Постачальник направляє Споживачу до 05 числа місяця, що слідує за розрахунковим.

Строки оплати рахунків – у відповідності до графіку платежів, передбаченого даною комерційною пропозицією.

Неотримання або несвоєчасне отримання рахунку Споживачем не звільняє його від зобов’язання оплати у відповідності до графіку оплати, передбаченого даною комерційною пропозицією.

Порядок оплати

  • 50% вартості заявленого обсягу електричної енергії в розрахунковому періоді – до 25 числа місяця, що передує розрахункового періоду;
  • 25% – до 08 числа розрахункового періоду;
  • 25% – до 13 числа розрахункового періоду.

Остаточний розрахунок за фактично спожиту електричну енергію проводиться до 05 числа місяця, що слідує за розрахунковим, з урахуванням знижки на куповану електричну енергію, зазначеної в
комерційній пропозиції.

Сума оплати за заявлений обсяг визначається Споживачем шляхом множення відсоткової долі рахунку на заявлений обсяг електричної енергії та на Ціну продажу е/е відповідно до комерційної пропозиції та тарифів, затверджених НКРЕКП на відповідний розрахунковий період, з урахуванням ПДВ. Рахунок підлягає оплаті незалежно від отримання рахунку від Постачальника.

01

Самые выгодные цены на нашем сегменте

02

Возможность изменения количества заказанной электроэнергии в месяце поставки

03

Качественный сервис